Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması

Kullanım koşullarının kabulü; Bu Web Sitesine girerek ve kullanarak aşağıdaki Kullanım Koşullarına, burada bulunan her türlü koşul ve gerekliliğe veya bu Web Sitesinde gündeme getirilen her türlü koşula uymayı taahhüt ediyorsunuz. Bu türden her türlü koşulun tarafınızdan kabul edildiği varsayılacaktır. Tüm kullanım koşullarına uymayı reddediyorsanız bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

Bu Web Sitesinin içeriğinin belirli bölümlerine (aşağıda tarif edildiği üzere) veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen belirli işlemlere getirilen ek koşulları reddediyorsanız, Web Sitesinin bu içerikleri bulunduran veya bu tip işlemlerin gerçekleştirilebileceği bölümlerini veya bu tip içeriği ve bu işlemleri kullanmamalısınız.

Kullanım koşulları İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilirler. Kullanım koşullarındaki değişiklikler bu Web Sitesine konulmalarından itibaren geçerlidirler. Lütfen bu Web Sitesini yöneten tüm kullanım koşullarından haberdar olmak için düzenli olarak kullanım koşullarını kontrol ediniz. İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.’in diğer Web Sitelerinde o siteler için geçerli olan farklı kullanım kuralları bulunabilir. Ayrıca bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen işlemler aracılığıyla ulaşılabilecek olan belirli içerik, ürün, malzeme, hizmet ve bilgiler için geçerli olan farklı kullanım koşulları olabilir. Bu tip belirli koşullar bu kullanım koşullarına bir ek oluşturabilirler veya bu kullanım koşullarıyla çeliştikleri yerlerde ve yalnızca o yerlerde bu kullanım koşullarına öncelik kazanırlar.

İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti., Web Sitesinin içeriğinde veya bu içeriğe referans veren konularda veya Web Sitesinin formatında herhangi bir zaman, duyuruda bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla bu Web Sitesine erişimi kaldırma veya kısıtlama hakkını saklı tutar.

İçerikteki telif hakkı ve tüm diğer öncelik hakları (yazılım ses, görüntü, metin, ve fotoğrafları içermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. şirketlerinde veya lisansçılarındadır. İçerikte açıkça verilmemiş olan tüm haklar saklıdır. Aksi belirtilmediği taktirde bu Web Sitesinin içeriği sadece kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirilmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. İçeriğin başka bir kullanımı, herhangi bir sınırlama getirmeden dağıtım, çoğaltma, değiştirme, sergileme ve iletme de dahil olmak üzere İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.’in yazılı izni alınmadan gerçekleştirilemez. Tüm çoğaltmalarda telif ve diğer öncelik hakları gözetileceklerdir.

Kullanım koşullarının kabulü ile birlikte İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. ile aranızda kurulacak her ilişkide nihai tüketici sıfatıyla yer alacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Web sitesinden temin edilen ürünlerin nihai tüketici sıfatının göz ardı edilerek ticari amaçlar ile kullanılması halinde Web Sitesinde belirtilmiş olan kullanım koşullarını ihlal etmiş olacaksınız ve böyle bir durumda web sitesine ulaşımınız engellenebilecektir.

Kanunların uygulanması prensipleri dikkate alınmaksızın, bu kullanım koşulları Türk Hukukuna tabi olacak ve yorumlanacaktır. Bu kullanım koşullarına veya Web sitesine ilişkin veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir talep veya hukuki sorun halinde münhasıran Türk Mahkemelerinin yargılama yetkisine sahip olduğunu ,İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.’in giriştiği veya konu ettiği hukuki işlemlere uygulanması koşuluyla kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu Web Sitesinden doğrudan veya dolaylı olarak edinilen kişisel bilgiler sadece İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.’in Gizlilik Politikasina uyumlu olarak kullanılabilirler.

Herhangi bir soru veya şikayetiniz olursa lütfen bu Web Sitesinin altında bulunan “iletişim” butonuna tıklayıp bize bildiriniz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “6698 sayılı Kanun” olarak ifade edilecektir) göre İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ nü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu bilinçle ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1- Veri Sorumlusu Hakkında

6698 sayılı Kanun uyarınca İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. (bundan böyle “https://www.erturktarpet.com/” olarak ifade edilecektir)olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde ve öngördüğümüz amaçlar için gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, kaydedebilir, saklayabilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak yurtiçinde ya da yurt dışında üçüncü kişilere açıklayabilir/aktarabiliriz.

2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

i. Adı soyadı, doğum tarihi ve yeri, uyruk, kimlik kartı veya pasaport numarası, e-posta ve/veya posta adresi, adres, sabit telefon ve/veya cep telefonu numarası, cinsiyet, fatura bilgileri,

ii. Kredi kartı, banka hesap ve diğer mali bilgiler.

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen, a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme temel ilkelerine uygun olarak; 6698 sayılı Kanun;

Md. 5/2 (a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

Md.5/2 (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

Md.5/2 (ç) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”,

Md.5/2(f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak,

i. Müşterimiz ile olan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

ii. Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

iii. Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ticari ileti gönderilmesi,

iv. Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

v. Satış, satış sonrası destek, servis gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,

vi. Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve etkin bir servis sürecinin yürütülebilmesi için her türlü sürecin işletilmesi ve takibi,

vii. Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

viii. Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,

ix. Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, garanti kapsamındaki ürünlerin süreç takiplerinin yapılması,

x. Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

xi. Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

xii. İş ve operasyonların sürdürülmesi, faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

xiii. Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

xiv. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, internet sitemizin güvenliğinin sağlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

xv. İnternet sitemiz de dâhil olmak üzere farklı mecralar üzerinden şikâyet, talep ve isteklerini ileten müşteri, ziyaretçi ve diğer kişilerin taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde ilgili kişiler ile iletişime geçilmesi,

xvi. Sunulan ürün ve hizmetler ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

xvii. Yetkili satıcı/servis/üretici, iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,

xviii. Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

xix. İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,

xx. İşyeri güvenliğinin sağlanması,

amaçlarıyla işlenecektir.

3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz;

i. Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,

ii. Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, yetkilendirilen avukatlara,

iii. İş süreçlerinin geliştirilmesi, tanım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetiminin yapılması, satış, satış sonrası destek süreçlerinin planlanması, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yetkili servis, Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler ve denetçilere,

iv. Yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla,

v. Sözleşmesel yükümlülüklerin ifası, hakkın tesisi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaat kapsamında Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu özel ve resmi kurumlara ve bankalara,

vi. Sözleşmesel yükümlülüklerin ifası için taşıma ve dağıtım hizmeti veren kargo, motokurye ve lojistik firmalarına,

vii. İç ilişkilerimizin yürütülmesi amacıyla grup şirketlerine

aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, https://www.erturktarpet.com/ tarafından sağlanan hizmet ve https://www.erturktarpet.com/’ nın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, https://www.erturktarpet.com/ birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, güvenlik kameraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

5- İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin 6698 sayılı Kanun’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.https://www.erturktarpet.com/ internet adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Maslak Mah. Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No:237 B/6 Sarıyer İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ……………………[email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede, en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

6698 sayılı Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Ticari elektronik ileti onayı

https://www.erturktarpet.com/ olarak ilgili haber ve kampanyalardan sizi anında e-posta, sms vb. elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.

Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında https://www.erturktarpet.com/ tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda e-posta, sms vb. elektronik iletişim yöntemleriyle irtibata geçilmesine açık rıza veriyorum.

https://www.erturktarpet.com/ tarafından elektronik ticari ileti gönderi alımını durdurmak isterseniz, Üye panelinizin “Hesabım” kısmından “Haber Bülteni Üyeliği” kutucuğunu boş bırakmanız, SMS ile elektronik ticari ileti gönderi alımını durdurmak isterseniz,

İLETİŞİM BİLGİLERİ

https://www.erturktarpet.com/

İ.S. ERTÜRK Petrol  Tarım ürn. Gıda Nakliyat Turizm Tekel Ürünleri Kantar İşlt. Motorlu Araç San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. Merkez Ofis  Adres : Konak Mah. H.Selçuk Cad. No:51/ Sarıgöl / Manisa Tel: +90 236 867 2087 Soğuk Hava Deposu ve Üzüm İşletmesi Adres : Siteler Mah. Baba Sok.  No:1 Sarıgöl / Manisa Tel: +90 236 867 5402 İ.S. Ertürk Petrol (OPET) Adres : Siteler mah. Kelebek Sok. 2/B Da, D:3, 45470 Sarıgöl/Manisa Tel: +90 236 867 2087 İ.S. Ertürk Petrol (OPET) Adres : Delemenler Mah. Sarıgöl-Alaşehir Yolu üzeri Alaşehir / Manisa Tel: +90 236 675 8880 İ.S. Ertürk Petrol (OPET) Adres : Turan Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulv. No:17 Sarayköy / Denizli